Garnizon Łódź

Garnizon Łódź

Postautor: Tomasz Gołąb » 14 sie 2011, 21:45

Witam !
Zgodnie z tym, co napisałem na forum testowym, przedstawiam roboczą wersję spisu jednostek garnizonu łódzkiego. Materiał oparłem na materiałach z naszego forum, internetu i własnych książek i notatek. Zdaję sobie sprawę z niepełnej listy i że jeszcze długa droga "do brzegu" , ale od czegoś trzeba zacząć. Bardzo proszę Kolegów o uzupełnienia.


Garnizon Łódź


I. Jednostki wojskowe

* JW 1184 - Wydział Kontrwywiadu Wojskowego w Łodzi (lata 60-te)
* JW 1273 - 75.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych (ul. 11 Listopada 111)
* JW 1435 - 34.Okręgowy Skład Inżynieryjny (ul. 11 Listopada 111)
* JW 1503 - 8. Łódzki Pułk WOW
* JW 1567 - 109.Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych (ul. Cmentarna 9)
* JW 1571 - 9. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1978 - 1999) (ul. Źródłowa 52)
* JW 1697 - 16.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu (ul. Żeligowskiego 39)
* JW 1779 – Składnica Zaopatrzenia Materiałowego KBW
* JW 1933 - 3 Rejonowa Baza Materiałowa (ul. Źródłowa 52)
* JW 1936 - 41.Okręgowy Warsztat Remontu Samochodów (ul. Kątna 12)
* JW 2158 - 8. Pułk KBW (1947-
* JW 2257 - Centralny Magazyn Chemiczny (ul. Łąkowa 3/5)
* JW 2259 - 39.Centralny Warsztat Remontu Samochodów (ul. Składowa 42)
* JW 2283 - Centralny Warsztat Naprawkowy Umundurowania, Obuwia, Renowacji Sprzętu Rymarskiego (ul. Sterlinga 26)
* JW 2385 - 17.Okręgowy Skład Żywnościowy (ul. Jerzego 11)
* JW 2556 - 7. Baza Lotnicza (1994-1999)
* JW 2736 - 93.Okręgowy Skład Sanitarny (ul. Gdańska 162)
* JW 2743 - Węzeł Łączności DOW Nr VI (ul. 11 Listopada 83)
* JW 2753 - 102.Okręgowy Skład Samochodowy (ul. Jerzego 3)
* JW 2824 - Dowództwo 8. Dywizji Piechoty (1946-1949)
* JW 2873 - 34.Pułk Piechoty (1946-1949)
* JW 2871 - Łódzki Pułk OT (Wiśniowa Góra)
* JW 3097 - Pułk OT m. Łodzi (ul. 6 Sierpnia)
* JW 3287 - 105.Centralny Skład Materiałów Budowlanych (ul. Cmentarna 9)
* JW 3298 - 44.Centralna Składnica Mundurowa (ul. Cegielniana 52)
* JW 3321 - Grupa Obrony Psychologicznej Zarządu Rozpoznania i WRE Sztabu Gen. WP
* JW 3412 - 50.Warsztat Artyleryjski Remontu Traktorów / 1. Centralne Artyleryjskie Warsztaty Remontu Traktorów (pl. Leonarda 4)
* JW 3425 - 63.Centralny Skład Materiałów Pędnych, Tary i Urządzeń (ul. Naftowa 7)
* JW 3717 - Dowództwo Okręgu Wojskowego Nr VI (ul. 11 Listopada 83)
* JW 3742 - 84.Okręgowy Skład Mundurowo-Taborowy (Łódź - Chojny)
* JW 3824 - 26.Samodzielna Transportowo- Szkolna Kompania Samochodowa (ul. Sienkiewicza 78)
* JW 3982 - Wydział / Oddział Informacji Dowództwa OW VI (ul. Gdańska 48)
* JW 4058 - Wydział Informacji 8. DP
* JW 4436 - Kompania Łączności DOW nr VI
* JW 4474 - Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny
* JW 4762 - 42 Batalion Łączności Specjalnej(Lublinek)
* JW 4987 - Batalion Wartowniczy Nr 6 (ul Brzeźna 3)
* JW 5024 - 38.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy / 38.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania Technicznego
* JW 5029 - Oddział WSW
* JW 5963 - Dowództwo 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej (1994-1999)

* 1. Brygada Zmotoryzowanej Piechoty (ul. Łąkowa 11)
* Dowództwo Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego woj. łódzkiego (1945-1947)
* 3. Specjalny Pułk Bezpieczeństwa KBW (1945)
* 14.Specjalny Pułk Bezpieczeństwa KBW (1945) - tylko w okresie formowania
* 4. Samodzielny Batalion Ochrony KBW (1945-1947)
* 3. Samodzielny Batalion Operacyjny KBW (1945-1947)
* 9. Samodzielny Batalion Łączności (1945)
* 15.Samodzielny Batalion Łączności (1945)
* 28.Kompania Łączności 8. DP (bn)
* Baon Ochrony Lasów (ul. Andrzeja 7)
* 10.Samodzielna Kompania Strzelecka Okręgu (ul. Żeligowskiego 39)
* 5. Samodzielny Pluton Strzelecki Oddziału Informacji Dowództwa OW (ul. Gdańska 48)
* 3. Kompania Konwojowa KBW (1945-1946)
* Skład Materiałowy Łódź 3. RBM (ul. Pryncypalna 94)
* Garnizonowa Łaźnia, Pralnia i Punkt. Dezynfekcyjny (ul. Żeligowskiego 39)
* Okręgowy Punkt Spędu Bydła Rzeźnego (ul. Jerzego)
* 6. Oddział Eksploatacyjny (ul. Cegielniana 67)
* Kompania Robocza DOW (ul. Łąkowa 11)
* Garnizonowy Węzeł Łączności
* 20.Samodzielna Kompania Łączności WKO - Łódź
* Wydział ŻW (1990-2000) / Oddział ŻW (2000-2002) / Wydział ŻW (2002-2004) / Placówka ŻW (2004-2010) (ul. Źródłowa 52)

II. Szkoły, Ośrodki i Instytucje

1. Szkoły i Ośrodki Szkolenia

* JW 2574 - Centralna Szkoła Oficerów Polityczno Wychowawczych (1945-1946) / Oficerska Szkoła
Polityczna (1946-1956) / Ośrodek Szkolenia Oficerów Politycznych (1956-1957) / Wojskowy Ośrodek Szkolenia Ogólnokształcącego nr 1 (1957-1961) / Ośrodek Szkolenia Oficerów Politycznych (1963-1977) / Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych (1977-(ul. 11 Listopada 63/ ul. Źródłowa)
* Szkoła Podoficerów Łączności (ul. Napiórkowskiego 211)
* JW 3817 - Wojskowo - Medyczna Szkoła Felczerów / Szkoła Młodszych Oficerów Służby Zdrowia (1946) / Oficerska Szkoła Instruktorów Sanitarnych (1946) / Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1946-1950) / Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego (1950-1958) (al. 1 - Maja)
* Szkoła Oficerów Poborowych (ul. Piotrkowska 249)
* Wojskowa Akademia Medyczna (1958-2002) (Pl. Hallera 1)
* Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (2002-2010) / Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego (2010-nadal)
* Centralny Ośrodek Szkolenia Języków Obcych (1977-1979) / Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych (1979-nadal) (ul. Źródłowa 52)

2. Administracja, infrastruktura i transport

* Wojskowa Komenda Wojewódzka (1952-1964) / Wojewódzki Sztab Wojskowy (1964-1996) / Wojewódzki Sztab Wojskowy-Regionalny Sztab Wojskowy (1996-1999) / Wojewódzki Sztab Wojskowy (1999-nadal)
* Rejonowa Komenda Uzupełnień Łódź Miasto (ul. Pomorska 18)
* Rejonowa Komenda Uzupełnień Łódź Powiat (ul. Pomorska 18)
* WKU Łódź (1975-1983)
* WKU Łódź - 1 (1983-2010) / WKU Łódź (2011-nadal) (ul. 6.Sierpnia 104)
* WKU Łódź - 2 (1983-2010) (ul. A. Struga 65)
* Komenda Miasta Łodzi (1945-1951) / Komenda Garnizonu Łódź (1951-?) (ul. Pomorska 21/ Brzeźna 3)
* Areszt Garnizonowy (ul. Pomorska 21)
* Wojskowa Prokuratura Garnizonowa (ul. Legionów 83) - zlikwidowana w 2009 roku
* Oddział Prokuratury Wojskowej przy Dyrekcji OKP (ul. Narutowicza 17)
* Wojskowe Biuro Emerytalne (ul. Legionów 83)
* Ekspozytura Głównego Sztabu Przewozów WP przy Dyrekcji PKP (ul. Śródmiejska 20)
* Delegatura Komendy Komunikacji Wojskowej
* Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany (ul. Narutowicza 17)
* Oddział Terenowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
* Grupa Terenowa Rejonowego Zarządu Infrastruktury
* Wojskowa Administracja Koszar (ul. Źródłowa 52)
* Samodzielny Wydział Uzupełnień MSW

III. Inne

* JW 3276 - Wojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy (ul. Sienkiewicza 22)
* Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służb Mundurowych (ul. Gdańska 89)

* Ekspedycja Głównego Zarządu Polityczno - Wychowawczego (ul. Narutowicza 27)
* 36 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (ul. Legionów 83)
* 74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (ul. Legionów 83)
* 111.Przedstawicielstwo Wojskowe - Łódź
* Redakcja Gazety "Polska Zbrojna" (ul. Piotrkowska 151)
* Teatr Wojska Polskiego (1945-1949) (ul. Cegielniana 27)
* Wytwórnia Filmowa (ul. Narutowicza 90)
* Wojskowa Fabryka Mebli (ul. Wierzbowa 20)
* Dom Żołnierza DOW (ul. Przejazd 34)
* Klub Garnizonowy - zlikwidowany w 2010r (ul. Źródłowa 52)
* Okręgowy Hanwojsk. (ul. Piotrkowska 87)
* Handlowo - Zaopatrzeniowa Baza Okręgowa Hanwojsk. (ul. Piotrkowska 87)
* 4. Okręgowy Szpital z Polikliniką (ul. Żeromskiego 113)
* Okręgowa Komisja Lekarska (ul. Żeromskiego 113)
* Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska (ul. Żeromskiego 113A)
* Pracownia Psychologiczna
* Okręgowe Duszpasterstwo (ul. Piotrkowska 2)
* Parafia Garnizonowa (ul. Św. Jerzego 9)
* Drukarnia Wojskowa (ul. Gdańska 130)

IV. Jednostki Wojsk Lotniczych / Sił Powietrznych

* JW 1519 - 131.Stałe Warsztaty Lotnicze (1945-1946) / Warsztaty Stacjonarne Lotniczo - Remontowe Nr 1(1946-1947) / Lotnicze Warsztaty Nr 1 (1947-1951) / Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 1 (1951-1957) / Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 1 (1957-1982) / Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 (1982-2008) / Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna (2008 - nadal) (pl. Leonarda 4 do 1952 roku / Lotnisko Lublinek nadal)
* JW 1632 - 1 Samodzielny Inżynieryjno-Lotniczy Baon Lotniskowy (Ruda Pabianicka)
* JW 1637 - 4.Batalion Obsługi Lotniskowej (1945-1946)
* JW 2028 - Dowództwo 2. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowego - (PP 52214) (1946)
* JW 2948 - 15.Terenowy Oddział Lotniskowy Łódź (1950-1956)
* JW 3117 - 5. Szturmowy Pułk Lotniczy (Ruda Pabianicka) (1946-1948) - przeniesiony do m. Elbląg
* JW 3629 - 2 Samodzielny Inżynieryjno-Lotniczy Baon Lotniskowy (Ruda Pabianicka)
* JW 4684 - Szkoła Specjalistów Remontowych Lotnictwa (1952-1957)

* Dowództwo 2. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowego - (PP 27932) (1945-1946)
* 18 Pułk Lotnictwa Cywilnego (Ruda Pabianicka) (1945) - rozformowany
* Port Lotniczy Łódź (Lublinek) (1945) - rozformowany
* 19.Stacjonarne Warsztaty Traktorze
* 41.Samodzielna Kompania Łączności 2. BDLSz (1945-1946)
* 4. Samodzielna Kompania Łączności 2. PDLSz (1946)
* 2. Samodzielna Eskadra Łącznikowa 1.MKL (1945) - rozformowana

V. Jednostki mobilizowane na cz. "W"

* 10.Ośrodek Uzbrojenia Specjalistów Służby Zdrowia (Wpisany do mobilizowania przez POW: Zarządzenie Szefa SG Nr 076/Org. z dnia 23.12.1971 r.)
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 22:02 przez Tomasz Gołąb, łącznie zmieniany 4 razy
Pozdrawiam Tomek
Awatar użytkownika
Tomasz Gołąb
Ekspert
 
Posty: 274
Rejestracja: 02 sie 2003, 02:00

Informacja

Ten wątek ma 9 odpowiedzi

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć wszystkie posty w tym wątku.


Zarejestruj się lub Zaloguj się

Wróć do Garnizony

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron