Obsada kierowniczych stanowisk w AR i WMF

#1
Witam KolegówProponuję pracę nad tematem „Obsada kierowniczych stanowisk w radzieckich siłach zbrojnych w latach 1946-1991”. Wbrew pozorom – sporo tutaj niejasności i kontrowersji – nawet w bardzo poważnych opracowaniach. Niedawno Kolega Zbigniew Moszumański przedstawił obsadę jednego stanowiska dowódczego (wojsk powietrzno-desantowych); proponuję rozszerzenie zagadnienia.

Może ten odcinek – w odróżnieniu od nie trafionej chyba tematyki SG WP – Kolegów bardziej zainteresuje?

Na początek – stanowisko ministra oraz niektórych jego zastępców. Bazując na 8-tomowej radzieckiej encyklopedii wojskowej oraz gromadzonych przez lata zapiskach – głównie z czasopisma „Wojenno-Istoriczeskij Żurnał” – doszedłem do wniosku, że trudno jest czasem określić precyzyjnie czasokres sprawowania funkcji – szczególnie na niższych szczeblach dowodzenia, czy funkcjach sztabowych – np. na szczeblu okręgów wojskowych. Masa danych zawartych na stronach internetowych rozwiązania problemu nie ułatwia, ponieważ dane często są sprzeczne ze sobą. Ograniczyłem się zatem - dla jednolitości konwencji (za wyjątkiem stanowiska ministra) do podawania lat pełnienia służby na danym stanowisku. Może z czasem wspólnie będziemy mogli podać bardziej konkretne informacje.

Minister Obrony ZSRR

(do 23 lutego 1946 r. – Ludowy Komisarz Obrony ZSRR oraz Ludowy Komisarz Marynarki Wojennej ZSRR; od 23 lutego 1946 r. – do marca 1946 r. – Ludowy Komisarz Sił Zbrojnych ZSRR;

od marca 1946 r. – do 25 lutego 1950 r. - Minister Sił Zbrojnych ZSRR;

25 lutego 1950 r. – ponowny podział stanowisk: Minister Spraw Wojskowych ZSRR oraz Minister Marynarki Wojennej ZSRR;

od marca 1953 r. – połączenie stanowisk: Minister Obrony ZSRR)Do marca 1947 r. – Generalissimus ZR Stalin Iosif

Gen. armii/Marszałek ZR Bułganin Nikołaj - marzec 1947 r. – marzec 1949 r.

Marszałek ZR Wasilewski Aleksandr – marzec 1949 r. – marzec 1953 r.

Marszałek ZR Bułganin Nikołaj – marzec 1953 r. – luty 1955 r.

Marszałek ZR Żukow Gieorgij – luty 1955 r. – październik 1957 r.

Marszałek ZR Malinowski Rodion - październik 1957 r. – marzec 1967 r.

Marszałek ZR Grieczko Andriej – marzec 1967 r. – kwiecień 1976 r.

Gen. armii/Marszałek ZR Ustinow Dmitrij - kwiecień 1976 r. - grudzień 1984 r.

Marszałek ZR Sokołow Siergiej - grudzień 1984 r. – maj 1987 r.

Gen. armii/Marszałek ZR Jazow Dmitrij – maj 1987 r. – sierpień 1991 r.

Gen. płk/marszałek lotnictwa Szaposznikow Jewgienij - sierpień - grudzień 1991 r.Zastępca Ministra Obrony ds. ogólnych

(I zastępca Ministra; stanowisko utworzono w 1967 r.)Gen. armii/Marszałek ZR Sokołow Siergiej - 1967-1984

Marszałek ZR Pietrow Wasilij – 1985-1986

Gen. armii Łuszew Piotr – 1986-1987

Gen. armii Koczetow Konstantin – 1988-1991Naczelny Dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego

(I zastępca Ministra)Marszałek ZR Koniew Iwan – 1955-1960

Marszałek ZR Grieczko Andriej – 1960-1967

Marszałek ZR Jakubowskij Iwan – 1967-1976

Gen. armii/Marszałek ZR Kulikow Wiktor – 1977-1989

Gen. armii Łuszew Piotr – 1989-1991Szef Sztabu Generalnego

(od lipca 1952 r. – I zastępca Ministra)Gen. armii Antonow Aleksiej – 1945-1946

Marszałek ZR Wasilewski Aleksandr – 1946-1948

Gen. armii Sztiemienko Siergiej – 1948-1952

Marszałek ZR Sokołowski Wasilij – 1952-1960

Marszałek ZR Zacharow Matwiej – 1960-1963

Marszałek ZR Biriuzow Siergiej – 1963-1964

Marszałek ZR Zacharow Matwiej – 1964-1971

Gen. armii Kulikow Wiktor – 1971-1977

Marszałek ZR Ogarkow Nikołaj – 1977-1984

Marszałek ZR Achromiejew Siergiej – 1984-1988

Gen. płk/armii Moisiejew Michaił – 1988-1991

Gen. armii Łobow Władimir – VIII-XII.1991

Gen. płk Samsonow Wiktor – XII.1991Głównodowodzący Wojsk Lądowych

(1955-1957 - I zastępca Ministra; 1957-1964 oraz od 1967 r. - zastępca Ministra)Marszałek ZR Żukow Gieorgij – 1946

Marszałek ZR Koniew Iwan - 1946-1950

Marszałek ZR Koniew Iwan – 1955-1956

Marszałek ZR Malinowski Rodion – 1956-1957

Marszałek ZR Grieczko Andriej – 1957-1960

Marszałek ZR Czujkow Wasilij - 1960-1964

Gen. armii Pawłowskij Iwan – 1967-1980

Gen. armii Pietrow Wasilij – 1980-1985

Gen. armii Iwanowskij Jewgienij – 1985-1989

Gen. armii Wariennikow Walentin – 1989-1991

Gen. płk Siemionow Władimir – 1991Dowódca Artylerii

(od 1955 r. - zastępca Ministra; od 1961 r. – Dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii; od 1988 r. – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii)Główny marszałek artylerii Woronow Nikołaj – 1946-1950

Gen. płk artylerii Niedielin Mitrofan – 1950-1952

Gen. płk artylerii Kazakow Wasilij – 1952-1953

Gen. płk/marszałek artylerii Niedielin Mitrofan – 1953-1955

Marszałek/główny marszałek artylerii Wariencow Siergiej – 1955-1963

Marszałek artylerii Kazakow Konstantin – 1963-1969

Gen. ltn./płk/marszałek artylerii Pieriedielskij Gieorgij – 1969-1983

Marszałek artylerii Michałkin Władimir – 1983-1991

Gen. płk Dimidiuk Nikołaj – 1991Głównodowodzący Sił Powietrznych

(zastępca Ministra)Główny marszałek lotnictwa Nowikow Aleksandr – 1946

Gen. płk/marszałek lotnictwa Wierszynin Konstantin – 1946-1949

Gen. płk/marszałek/główny marszałek lotnictwa Żygariow Pawieł – 1949-1957

Marszałek/główny marszałek lotnictwa Wierszynin Konstantin – 1957-1969

Marszałek/główny marszałek lotnictwa Kutachow Pawieł – 1969-1984

Marszałek lotnictwa Jefimow Aleksandr –1984-1990

Gen. płk lotnictwa Szaposznikow Jewgienij – 1990-1991

Gen. płk lotnictwa Diejniekin Piotr – 1991Głównodowodzący Strategicznych Wojsk Rakietowych

(zastępca Ministra)Główny marszałek artylerii Niedielin Mitrofan – 1959-1960

Marszałek ZR Moskalenko Kiriłł – 1960-1962

Marszałek ZR Biriuzow Siergiej – 1962-1963

Marszałek ZR Kryłow Nikołaj – 1963-1972

Gen. armii/główny marszałek artylerii Tołubko Władimir – 1972-1985

Gen. armii Maksimow Jurij – 1985-1991Głównodowodzący Wojsk Obrony Powietrznej

(w latach 1946-1954 – dowódca – podporządkowany Dowódcy Artylerii; od 1954 r. – głównodowodzący - zastępca Ministra)Gen. płk Gromadin Michaił - 1946-1948

Marszałek ZR Goworow Leonid – 1948-1952

Gen. płk Nagornyj Nikołaj – 1952-1953

Marszałek ZR Goworow Leonid – 1954-1955

Marszałek ZR Biriuzow Siergiej – 1955-1962

Marszałek lotnictwa Sudiec Władimir – 1962-1966

Gen. armii/Marszałek ZR Baticki Pawieł – 1966-1978

Marszałek lotnictwa/główny marszałek lotnictwa Kołdunow Aleksandr – 1978-1987

Gen. armii Trietiak Iwan – 1987-1991

Gen. płk lotnictwa Prudnikow Wiktor – 1991Głównodowodzący Sił Morskich

(od lutego 1950 r. – do marca 1953 r. – Minister Marynarki Wojennej ZSRR; zastępca Ministra)Admirał floty Kuzniecow Nikołaj – 1946-1947

Admirał Jumaszew Iwan – 1947-1951

Wiceadmirał Kuzniecow Nikołaj –1951-1956

Admirał/admirał floty/Admirał Floty ZR Gorszkow Siergiej – 1956-1985

Admirał floty Czernawin Władimir – 1985-1991Szef Służby Tyłów

(zastępca Ministra)Gen. ltn./płk/armii Chrulow Andriej – 1941-1951

Gen. płk Winogradow Wasilij – 1953-1958

Marszałek ZR Bagramian Iwan – 1958-1968

Gen. armii Mariachin Siergiej – 1968-1972

Gen. płk/armii/Marszałek ZR Kurkotkin Siemion – 1972-1988

Gen. armii Archipow Władimir – 1988-1991

Gen. płk Fużenko Iwan - 1991Główny Inspektor Sił Zbrojnych

(zastępca Ministra)Marszałek ZR Goworow Leonid – 1947-1950

Marszałek ZR Koniew Iwan - 1950-1951

Gen. płk Malinin Michaił – 1951-1952

Gen. armii Zacharow Matwiej – 1952-1953

Marszałek ZR Goworow Leonid – 1953-1954

Gen. armii/Marszałek ZR Bagramian Iwan – 1954-1956

Gen. armii Pietrow Iwan – 1956-1957

Marszałek ZR Rokossowski Konstanty – 1957-1962

Marszałek ZR Moskalenko Kiriłł – 1962-1983

Gen. armii Goworow Władimir – 1984-1986

Gen. armii Trietiak Iwan –1986-1987

Gen. armii Sorokin Michaił – 1987-1989

Gen. armii Szuralow Władimir – 1989-1991Zastępca Ministra Obrony do spraw Wyszkolenia Bojowego

(stanowisko istniało w latach 1952-1953)Marszałek ZR Goworow Leonid – 1952-1953Zastępca Ministra Obrony do spraw Uzbrojenia

(stanowisko odtworzone w 1970 r.; od 1980 r. - Szef Służby Uzbrojenia, Zastępca Ministra)Marszałek artylerii Jakowlew Nikołaj – 1948-1952

Gen. płk artylerii Mitrofan Niedielin – 1952-1953

Gen. płk służby inżynieryjno-technicznej/marszałek wojsk łączności Aleksiejew Nikołaj – 1970-1980

Gen. płk/armii Szabanow Witalij – 1980-1990

Gen. ltn./płk Mironow Wiaczesław – 1990-1991Zastępca Ministra Obrony do spraw Techniki

(stanowisko odtworzone w 1989 r.)Gen. armii Ogarkow Nikołaj – 1974-1977

Gen. płk Szabanow Witalij – 1978-1980

Gen. płk/armii Jaszyn Jurij – 1989-1991Szef Służby Budownictwa i Zakwaterowania

(zastępca Ministra)Gen. płk Biełokosow Wasilij – 1949-1958

Gen. płk Szebunin Aleksandr – 1958-1963

Gen. ltn./płk/armii Komarowskij Aleksandr – 1963-1973

Gen. płk/marszałek wojsk inżynieryjnych Giełowani Arcził – 1974-1978

Gen. płk/marszałek wojsk inżynieryjnych Szestopałow Nikołaj – 1978-1988

Gen. płk Czekow Nikołaj – 1988-1991Szef Radiotechniki

(zastępca Ministra)Admirał-inżynier Berg Aksel – do 1957

Gen. płk artylerii Gierasimow Anton – 1957-1964Szef Obrony Cywilnej ZSRR

(zastępca Ministra; stanowisko utworzone w 1961 r.)Marszałek ZR Czujkow Wasilij – 1961-1972

Gen. płk/armii Ałtunin Aleksandr – 1972-1986

Gen. armii Goworow Władimir – 1986-1991

Gen. płk Piankow Boris – 1991Proszę Kolegów o uzupełnienia (np. adm. Aksel Berg) i inne uwagi.PozdrawiamBogusław

Pozdrawiam, Bogusław

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się
 
cron