Dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu ZSRR i Rosji

#1
Dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Zbrojnych ZSRR (1946-1980):– główny marszałek lotnictwa Aleksandr J. Gołowanow (kwiecień 1946–maj 1948)

– generał pułkownik lotnictwa Paweł F. Żigariew (maj 1948–wrzesień 1949)

– generał lejtnant lotnictwa Jewgienij M. Nikołajenko (wrzesień 1949–sierpień 1950)

– generał pułkownik lotnictwa Siergiej I. Rudienko (sierpień 1950–czerwiec 1953)

– główny marszałek lotnictwa Aleksandr A. Nowikow (czerwiec 1953–marzec 1955)

– marszałek lotnictwa Władimir A. Sudiec (marzec 1955–kwiecień 1962)

– generał pułkownik lotnictwa, awansowany na stopień marszałka lotnictwa Filipp A. Agalcow (kwiecień 1962–styczeń 1969)

– generał lejtnant lotnictwa, awansowany na stopień generała pułkownika lotnictwa Wasilij W. Reszetnikow (styczeń 1969–kwiecień 1980)Dowódcy 37 Armii Lotniczej Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych ZSRR (1980–1988):

– generał pułkownik lotnictwa Wasilij W. Reszetnikow (kwiecień 1980–1985)

– generał lejtnant lotnictwa Piotr F. Dejniekin (1985–kwiecień 1988)Dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Zbrojnych ZSRR (1988–lipiec 1997):

– generał pułkownik lotnictwa Piotr F. Dejniekin (kwiecień 1988–sierpień 1990)

– generał lejtnant lotnictwa, awansowany na stopień generała pułkownika lotnictwa Igor M. Kaługin (wrzesień 1990–1992) w siłach zbrojnych ZSRR,Dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał pułkownik lotnictwa Igor M. Kaługin (1992–lipiec 1997)Dowódcy 37 Armii Lotniczej Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (1997–2005):

– generał pułkownik lotnictwa Igor M. Kaługin (lipiec–listopad 1997

– generał lejtnant lotnictwa Michaił M. Oparin (listopad 1997–listopad 2002)

– generał major lotnictwa, awansowany na stopień generała lejtnanta lotnictwa Igor I. Chworow (od listopada 2002)