Radziecka 4 (37) Armia Lotnicza

#1
Radziecka 4 Armia Lotnicza została sformowana 22 maja 1942 r. na podstawie rozkazu Ludowego Komitetu Obrony ZSRR (HKO CCCP)z 7 maja 1942 r. na bazie dowództw i związków sił lotniczych Frontu Południowego w składzie: 216, 217 i 229 DLM, 230 DLSz, 218 DNLB i 219 DLB oraz siedmiu samodzielnych mieszanych pułków lotniczych. 29 lipca 1942 r. weszła w skład Frontu Północnokaukaskiego, 14 sierpnia podporządkowano ją dowódcy Frontu Zakaukaskiego drugiego formowania. W drugiej połowie 1942 r. uczestniczyła w woronesko-woroszyłowgradzkiej i północnokaukaskiej strategicznych operacjach obronnych.28 stycznia 1943 r. weszła w skład Frontu Północnokaukaskiego drugiego formowania, wspierając wojska lądowe w czasie północnokaukaskiej (styczeń–luty), krasnodarskiej (luty–marzec) i noworosyjsko-tamańskiej (wrzesień–październik) strategicznych operacjach zaczepnych oraz kerczeńsko-eltigeńskiej operacji desantowej (listopad).20 listopada została podporządkowana dowódcy Samodzielnej Armii Nadmorskiej.

Wiosną 1944 r. wzięła udział w wyzwoleniu Krymu. 18 kwietnia została podporządkowana dowódcy 4 Frontu Ukraińskiego, 25 kwietnia – dowódcy 2 Frontu Białoruskiego drugiego formowania, W lipcu–sierpniu wspierała wojska lądowe w czasie białoruskiej strategicznej operacji zaczepnej. W styczniu–kwietniu 1945 r. wzięła udział w wschodniopruskiej i wschodniopomorskiej strategicznych operacjach zaczepnych.W czasie wojny armia zrealizowała ponad 300 tys. samolotolotów i uczestniczyła w trzech operacjach powietrznych. Za zasługi bojowe 17 oddziałów i związków otrzymało miana „gwardyjskich”, 76 – uhonorowano orderami, a 46 – nadano nazwy wyróżniające.

41 360 lotników uhonorowano orderami i medalami, 277 pilotów i nawigatorów otrzymało miano Bohatera ZSRR.Dowódcy armii:

gen. mjr lotnictwa Konstantin Andriejewicz Wierszynin (7.05.1942–8.09.1942)

gen. mjr lotnictwa Nikołaj Fiodorowicz Naumienko (8.09.1942–1.05.1943)

gen. lejtn. (od 23.10.1943 – gen. płk) lotnictwa Konstantin Andriejewicz Wierszynin (1.05.1943–do 4.3.1946)Zastępcy dowódcy ds. politycznych (do 9.10.1942 r. komisarze wojskowi)

dyw. komisarz, od 20.12.1942 – gen. mjr lotnictwa Wasilij Iwanowicz Aleksiejew (7.05.1942–14.04.1943)

gen. mjr (od 19.08.1944 – gen. lejtn.) lotnictwa Filipp Fiodorowicz Wierow (14.04.1943–do końca wojny)Szefowie sztabu:

gen. mjr lotnictwa Aleksandr Zacharowicz Ustinow (7.05.1942–11.07.1944)

gen. mjr lotnictwa Aleksandr Nikołajewicz Aleksiejew (11.07.1944–do końca wojny)Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się
 
cron