Dowódcy rosyjskiej i radzieckiej obrony powietrznej

#1
DOWÓDCY ROSYJSKIEJ I RADZIECKIEJ OBRONY POWIETRZNEJ– komdiw Josif Aleksandrowicz Błażewicz (1891–1939) – szef VI Zarządu Sztabu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (dalej – ACz), szef służby obrony powietrznej zaplecza kraju – maj–październik 1930

– komdiw Dmitrij Aleksandrowicz Kaczynski (1898–1938) – szef VI Zarządu Sztabu ACz, szef służby obrony powietrznej zaplecza kraju – październik 1930–luty 1931

– kombryg Michaił Jewgieniewicz Miedwiediew (1898–1937) – szef VI Zarządu Sztabu ACz, szef służby obrony powietrznej zaplecza kraju – kwiecień 1931–maj 1932– kombryg Michaił Jewgieniewicz Miedwiediew (1898–1937) – szef Zarządu Obrony Powietrznej ACz, szef obrony powietrznej ACz – maj 1932–lipiec 1934

– komandarm 1 stopnia Siergiej Siergiejewicz Kamieniew (1881–1936) – szef Zarządu Obrony Powietrznej ACz, szef obrony powietrznej ACz – lipiec 1934–sierpień 1936

– komandarm 2 stopnia Aleksandr Ignatiewicz Siediakin (1893–1938) – szef Zarządu Obrony Powietrznej ACz, szef obrony powietrznej ACz – styczeń–grudzień 1937

– płk Grigorij Michajłowicz Koblenc (1894–1991) – cz.p.o. szefa Zarządu Obrony Powietrznej ACz, szefa obrony powietrznej ACz – luty–październik 1938

– kombryg (4 czerwca 1940 mianowany gen. mjr art.) Jakow Korniejewicz Poliakow (1895–1963) – szef Zarządu Obrony Powietrznej ACz, szef obrony powietrznej ACz – listopad 1938–czerwiec 1940

– gen. lejtn. Michaił Filippowicz Korolew (1894–1973) – szef Zarządu Obrony Powietrznej ACz, szef obrony powietrznej ACz – czerwiec–listopad 1940

– gen. lejtn. Dmitrij Timofiejewicz Kozłow (1896–1967) – szef Głównego Zarządu Obrony Powietrznej ACz – grudzień 1940–luty 1941

– gen. płk lotn. Grigorij Michajłowicz Sztern (1900–1941) – szef Głównego Zarządu Obrony Powietrznej ACz – marzec–czerwiec 1941

– gen. lejtn. Dmitrij Timofiejewicz Kozłow (1896–1967) – szef Głównego Zarządu Obrony Powietrznej ACz – grudzień 1940–luty 1941

– gen. płk art. Nikołaj Nikołajewicz Woronow (1899–1968) – szef Głównego Zarządu Obrony Powietrznej ACz – czerwiec–lipiec 1941

– gen. mjr art. Aleksiej Aleksandrowicz Osipow (1898–1978) – cz.p.o.szefa Głównego Zarządu Obrony Powietrznej ACz – lipiec–listopad 1941– gen. lejtn. Michaił Stiepanowicz Gromadin (1899–1962) – dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju, zastępca ludowego komisarza obrony ds. obrony powietrznej – listopad 1941–maj 1942– gen. lejtn. Michaił Stiepanowicz Gromadin (1899–1962) – dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju – maj 1942–lipiec 1943– główny marszałek artylerii Nikołaj Nikołajewicz Woronow (1899–1968) – dowódca artylerii ACz – lipiec 1943–kwiecień 1946– gen. płk Michaił Stiepanowicz Gromadin (1899–1962) – dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju – kwiecień 1946–lipiec 1948

– marszałek ZSRR Leonid Aleksandrowicz Goworow* (1897–1955) – dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju, zastępca ministra Sił Zbrojnych ZSRR – lipiec 1948–lipiec 1952

– gen. płk Nikołaj Nikoforowicz Nagornyj (1901–1984) – dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju – lipiec 1952–czerwiec 1953

– główny marszałek lotnictwa Konstantin Andrejewicz Wierszinin (1900–1973) – dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju – czerwiec 1953–maj 1954

– marszałek ZSRR Leonid Aleksandrowicz Goworow (1897–1955) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju, zastępca ministra obrony ZSRR – maj 1954–marzec 1955

– marszałek ZSRR Siergiej Siemionowicz Biriuzow (1904–1964) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju,** zastępca ministra obrony ZSRR – kwiecień 1955–kwiecień 1962

– marszałek lotnictwa Władimir Aleksandrowicz Sudiec (1904–1981) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju, zastępca ministra obrony ZSRR – kwiecień 1962–lipiec 1966

– marszałek ZSRR Paweł Fiodorowicz Baticki (1910–1984) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju, zastępca ministra obrony ZSRR – lipiec 1966–lipiec 1978

– główny marszałek lotnictwa Aleksandr Iwanowicz Kołdunow (1923–1992) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej terytorium kraju, zastępca ministra obrony ZSRR – kwiecień 1978–styczeń 1980

– główny marszałek lotnictwa Aleksandr Iwanowicz Kołdunow (1923–1992) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej, zastępca ministra obrony ZSRR – styczeń 1980–lipiec 1987

– gen. armii Iwan Mojsiejewicz Tretiak (ur. 1923) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej, zastępca ministra obrony ZSRR – lipiec 1987–sierpień 1991

– gen. armii Wiktor Aleksiejewicz Prudnikow (ur. 1939) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej, zastępca ministra obrony ZSRR – sierpień–grudzień 1991

– gen. armii Wiktor Aleksiejewicz Prudnikow (ur. 1939) – zastępca naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Wspólnoty Niepodległych Państw, dowódca wojsk obrony powietrznej – grudzień 1991–maj 1992

– gen. armii Wiktor Aleksiejewicz Prudnikow (ur. 1939) – naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej – maj 1992–grudzień 1997

– gen. płk Wiktor Pawłowicz Sinicyn (ur. 1940) – cz.p.o. naczelnego dowódcy wojsk obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej – grudzień 1997–luty 1998

– gen. armii Anatolij Michajłowicz Kornukow (ur. 1942) – naczelny dowódca sił powietrznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – marzec 1998***–styczeń 2002

– gen. armii Władimir Siergiejewicz Michajłow (ur. 1943) – naczelny dowódca sił powietrznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – od stycznia 2002* Był jednocześnie głównym inspektorem Sił Zbrojnych ZSRR.

** Od stycznia 1956 do lutego 1991 r. naczelny dowódca wojsk obrony powietrznej kraju był jednocześnie zastępcą naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-członków Układu Warszawskiego, dowódcą wojsk obrony powietrznej Zjednoczonych Sił Zbrojnych

*** Na stanowisku naczelnego dowódcy sił powietrznych – od stycznia 1998, odpowiedzialność za obronę powietrzną – od marca 1998