Bundeswehra pod koniec lat 80-tych

#1
Witam!Ostatnio zająłem się tematem struktury i wyposażenia Bundeswehry w latach zimnej wojny (szczególnie w latach 80-tych)

Pozwalam sobie przedstawić trochę tego co uzbierałem.

Liczę na pomoc, krytykę i wszelkie informacje.Bundeswehra pod koniec lat 80-tych:(struktura wg tzw. „Heerstruktur IV” po zmianach wynikających z reformy „Artilleriestruktur 85”)skład i podstawowe wyposażenie jednostek:Uwagi:

a) w składzie brygad występowały tzw. mieszane bataliony pancerne (gemischte Panzerbataillon)w brygadach pancernych - kompania piechoty i dwie kompanie czołgów - oraz mieszane bataliony grenadierów pancernych (gemischte Panzergrenadierbataillon) w brygadach grenadierów pancernych - kompania czołgów i dwie kompanie piechoty;

b) bataliony czołgów brygad pancernych miały zasadniczo na swoim wyposażeniu Leopardy II, a brygady grenadierów pancernych - Leopardy I;

c) pancerne plutony rozpoznawcze brygad były pod koniec lat 80-tych stopniowo wcielane do batalionu rozpoznawczego dywizji;

d) podobnie, kompanie medyczne na szczeblu brygady były wcielane do batalionu medycznego dywizji;

e) w wyniku reformy struktur artylerii („Artilleriestruktur 85”) bataliony dział samobieżnych M110 zostały zmodernizowane do wersji M110A2 i przeniesione ze szczebla korpusu do pułku artylerii dywizji, a także zmieniono, wraz z modernizacją wozów M109G do standardu M109A3G, organizację baterii w pancernych batalionach artylerii samobieżnej z 3 baterii po 6 wozów na 2 baterie po 9;

f) zadaniem pułku artylerii specjalnego przeznaczenia było przechowywanie i transport głowic jądrowych do rakiet Lance – głowice były nadzorowane przez specjalne jednostki US Army;

Panzerbrigade / Panzergrenadierbrigade

(spotkałem się z różnicami w etatowej liczbie pojazdów w poszczególnych pododdziałach)· kompania sztabowa (Stabskompanie):

sztab (Stab) (8 M577), pluton łączności, pancerny pluton rozpoznawczy (Panzerspähzug) (8 Luchs);· batalion grenadierów pancernych (Panzergrenadierbataillon):

- sztab i kompania dowodzenia (Stabs- und Versorgungskompanie),

- 2 kompanie grenadierów pancernych (Panzergrenadierkompanie) po 13 BWP Marder i 6 zestawów ppanc Milan każda,

- 1 kompania grenadierów pancernych (Panzergrenadierkompanie) z 13 TO M113 i 6 zestawów Milan,

- 1 pancerna kompania moździerzy (Panzermörserkompanie) z sześcioma moździerzami

(w sumie: 27 BWP Marder, 6 samob. moździerzy 120mm na podwoziach M113, 4 wozy dowodzenia M577, 23(?) M113 różnych wersji, m. in.: „Fü/Fu” - łączności, i „San” - sanitarnej, 18 Milan)· mieszany batalion grenadierów pancernych (gemischte Panzergrenadierbataillon):

sztab i kompania dowodzenia, kompania czołgów + dwie kompanie grenadierów na BWP Marder

(w sumie: 13 Leopard I, 27 Marder, 4 samob. moźdz. 120 mm, 4 M577, 12 M113, 12 Milan)· batalion czołgów (Panzerbataillon):

sztab i kompania dowodzenia (Stabs- und Versorgungskompanie) - 2 x Leopard, 3 kompanie czołgów (Panzerkompanie) z 13 czołgami Leopard każda

(w sumie: 41 Leopard I/II, 4 M577, 12 M113 różnych wersji)· mieszany batalion czołgów (gemischte Panzerbataillon):

sztab i kompania dowodzenia, kompania grenadierów na BWP Marder + dwie kompanie czołgów

(w sumie: 27 Leopard II, 14 Marder, 2 samob. moźdz. 120 mm, 4 M577, 12 M113, 6 Milan)· batalion artylerii pancernej (Panzerartilleriebataillon):

- sztab i kompania dowodzenia (Stabs- und Versorgungskompanie),

- 2 baterie artylerii pancernej (Panzerartilleriebatterie) (2 x 9 M109G lub M109A3G)· kompania przeciwpancerna (Panzerjägerkompanie): 4 plutony (Panzerjägerzug) po 3 wozy Jaguar 1 (HOT) lub Jaguar 2 (TOW)· pancerna kompania saperów (Panzerpionierkompanie):

- grupa dowodzenia (Kompanieführungsgruppe);

- 2 plutony pancerne saperów (Panzerpionierzug) – 2 x 4 Fuchs + 2 wozy minowania Skorpion;

- pluton saperów (Pionierzug) – na pięciotonowych ciężarówkach;

- pluton mostów i rozminowania (Panzerbrücken- und Räumpanzerzug) – 4 mosty Biber lub M48A2 AVLB + 2 wozy saperskie Pionierpanzer 1 (od 1987 zastępowane przez Pionierpanzer 2 Dachs);· kompania zaopatrzenia (Nachschubkompanie)· kompania zabezpieczenia (Instandsetzungskompanie)· kompania medyczna (Sanitätskompanie)

Artillerieregiment

· sztab, bateria sztabowa, specjalny pluton artylerii (Stab, Stabsbatterie, Artilleriespezialzug),· batalion artylerii polowej (Feldartilleriebataillon):

- sztab, bateria sztabowa, bateria dowodzenia (Stab, Stabsbatterie, Versorgungsbatterie),

- 4 baterie artylerii (Batterie) (2 x 9 FH70 155 mm + 2 x 9 M110A2 203 mm);· batalion artylerii rakietowej (Raketenartilleriebataillon):

- sztab, bateria sztabowa, bateria dowodzenia (Stab, Stabsbatterie, Versorgungsbatterie),

- 2 baterie artylerii rakietowej (Batterie) (2 x 8 LARS),

- bateria osłony (Begleitbatterie);· batalion rozpoznania artyleryjskiego (Beobachtungsbataillon):

- sztab, bateria sztabowa, bateria dowodzenia (Stab, Stabsbatterie, Versorgungsbatterie),

- bateria namierzania dżwiękowego (Schallmessbatterie),

- bateria rozpoznania radarowego (Radarbatterie) (2 x RATAC, 2 x “Green Archer”),

- bateria bezpilotowych aparatów rozpoznawczych (Drohnenbatterie) (CL-89)

Artilleriekommando

· sztab, bateria sztabowa, bateria dowodzenia (Stab, Stabsbatterie, Versorgungsbatterie)

· bateria topograficzna (Topographiebatterie)

· batalion rakiet (Raketenbataillon): 6 x Lance

· pułk artylerii specjalnego przeznaczenia (Artillerieregiment z. B. V.):

- sztab, bateria sztabowa (Stab, Stabsbatterie),

- batalion zaopatrzenia specjalnego (Nachschubbataillon Sonderwaffen),

- batalion ochrony (Sicherungsbataillon),

Panzerflugabwehrkanonenregiment

· sztab, bateria sztabowa, bateria dowodzenia (Stab, Stabsbatterie, Versorgungsbatterie),

· 6 baterii pancernych dział przeciwlotniczych (Panzerflugabwehrkanonebatterie) - 6 x 6 Gepard

Panzeraufklärungsbataillon

· sztab, bateria sztabowa, bateria dowodzenia (Stab, Stabsbatterie, Versorgungsbatterie),

- 1 Leopard 1, 2 Luchs, 4 M113 Fü/Fu, 4 M113 San, 2 Bergepanzer,· 2 ciężkie pancerne kompanie rozpoznawcze (schwere Panzeraufklärungkompanie),

- 2 x 1 M113 Fü/Fu, 13 Leopard 1,· mieszana pancerna kompania rozpoznawcza (gemischte Panzeraufklärungkompanie),

- 1 Fuchs Fü/Fu, 7 Leopard, 8 Luchs,· pancerna kompania rozpoznawcza (Panzeraufklärungkompanie) - 10 Fuchs,

· pluton radarów RASIT (Radarzug) - 9 radarów RASIT na transporterach Fuchs.

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się