Uzbrojenie jednostek pancernych LWP w pierwszej dekadzie

#1
Kolegów, którzy pasjonują się historią wyposażenia naszej armii z pewnością zainteresuje artykuł zamieszczony w ostatnim numerze specjalnym pisma "Technika Wojskowa - Historia" - nr 6/2014: "Czołgi i działa samobieżne LWP w latach 1943-1955".

Autor - Tomasz Szczerbicki - na siedmiu stronach pisma prezentuje wyczerpująco stan posiadania poszczególnych marek i modeli tego sprzętu, zarówno w skali całej naszej armii jak też w poszczególnych związkach taktycznych i oddziałach. Przedstawia wielkość dostaw od naszego wschodniego sojusznika, przede wszystkim radzieckiej produkcji. Informuje też o przekazanych z ZSRR do WP kilku dziesiątkach egzemplarzy sprzętu amerykańskiego, otrzymanych z kolei od USA w ramach Lend-Lease.

Szkoda trochę, że Autor - przedstawiając tyle szczegółowych informacji nie podaje źródeł ich pochodzenia; z pewnością na tej bazie szereg czytelników chciałoby swą wiedzę w tej materii poszerzyć, posiadane informacje zweryfikować czy uzupełnić.

Artykuł uzupełnia blisko 20 bardzo ciekawych fotografii.
Pozdrawiam, Bogusław