historia WP we współczesnych mediach

#1
Mam prośbę
na przykładzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/91_Pu%C5% ... wpancernej
tamze
91 Wejherowski Pułk Artylerii Przeciwpancernej (91 pappanc) – oddział artylerii przeciwpancernej ludowego Wojska Polskiego (JW Nr 2796).

Jeżeli widzicie i macie czas oraz ochotę proponuję dokonywać korekty opisów odnoszących się do jednostek Wojska Polskiego.

Dlaczego?
Nigdy nie było czegoś takiego jak LWP. jednak poprzez takie własnie kreowanie historii dzieli się żołnierzy Wojska Polskiego na tych lepszych i na tych gorszych

Oficjalnymi nazwami sił zbrojnych w Polsce w tych okresach były: u
- od 29 lipca 1944 do 1952 roku Wojsko Polskie następnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Rozkaz nr 1 Naczelnego Dowódcy WP gen. Michała Roli-Żymierskiego i Szefa Sztabu płk. Mariana Spychalskiego o utworzeniu Wojska Polskiego z połączenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (1943-1944) i Armii Ludowej ,
- od 1952: Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Nazwy Siły Zbrojne PRL i Wojsko Polskie używane były zamiennie w latach czterdziestych na podobnych zasadach używano również nazwy „Odrodzone Wojsko Polskie” (por. np. M.P. 1947 nr 19 poz. 41)[4].

Nazwa „ludowe Wojsko Polskie” używana była powszechnie od lat 50. XX w. przez władze państwowe i propagandę oraz piśmiennictwo tego okresu w celu podkreślenia związku z panującym w państwie ustrojem. Niemniej jednak nie była nazwą oficjalną polskiej armii.

Jednak
ROTA PRZYSIĘGI [z lat PRL-u]
Ja, obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, stojąc w szeregach Wojska Polskiego, przysięgam narodowi polskiemu, być uczciwym, zdyscyplinowanym, mężnym i czujnym żołnierzem. Wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminu, dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej, nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego.
Przysięgam służyć ze wszystkich sił Ojczyźnie, bronić niezłomnie praw ludu pracującego zawarowanych w konstytucji, stać nieugięcie na straży władzy ludowej, dochować wierności rządowi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przed zakusami imperializmu, stac nieugięcie na straży pokoju w bratnim przymierzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami, a w razie potrzeby nie szczędzić krwi ani życia, mężnie walczyć w obronie Ojczyzny o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu.Gdybym nie bacząc na tę moją uroczystą przysięgę, obowiązek wobec Ojczyzny złamał, niechaj mnie dosięgnie surowa ręka sprawiedliwości ludowej.

Pomimo wątków politycznych, wszechobecnej politycznej sztampy, a także wpisanego w Rotę "przymierza z Armią Radziecką", nie zawierała określenia LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO.

Wszyscy byliśmy, jesteśmy i bedziemy żołnierzami Wojska Polskiego którzy przysięgali bronić naszą Ojczyznę.
Dlatego nie pozwólmy aby lata naszej służby zostały zaszufladkowane przez jakiś pseudo-historyków którzy chcą nas wymazać z historii Wojska Polskiego

Re: historia WP we współczesnych mediach

#2
Witam.
W pełni popieram Kolegę i zachęcam, aby w naszych wypowiedziach przestrzegać zasady stosowania oficjalnych nazw tzn. Wojsko Polskie oraz Siły Zbrojne PRL. Ludowe Wojsko Polskie jest wymysłem politruków, którzy dla celów propagandowych zaczęli stosować przymiotnik „ludowe”, mający podkreślać powszechny charakter Wojska Polskiego. Chodziło tu o znaczenie słowa „ludowy” rozumiane jako powszechny, a nie „ludowy” jako pochodzący od ludu pracującego, czyli robotników i chłopów. Miało to podkreślać bezklasowy charakter Wojska Polskiego, w którym ramię w ramię walczył robotnik, chłop, oraz inteligent pracujący.
W porządniejszych wydawnictwach zawsze pisano „ludowe Wojsko Polskie”, co jednoznacznie wskazywało na znaczenie słowa poprzedzającego oficjalną nazwę Wojska Polskiego. Niestety w pewnym momencie zaczęto stosować skrót od tego nieszczęsnego tworu, który brzmiał LWP, co dla niektórych jest jednoznaczne z istnieniem oficjalnej nazwy Ludowe Wojsko Polskie. Na domiar złego wielu nadgorliwych piewców wyższości „demokracji ludowej” zaczęło używać w swoich wybitnych dziełach nazwy Ludowe Wojsko Polskie.
Jednak wbrew zapewnieniom nieugiętych „wymazywaczy” istnienia PRL-u, nie powstał żaden oficjalny dokument, który potwierdzałby istnienie nazwy Ludowe Wojsko Polskie.

Pozdrawiam
Witek

Re: historia WP we współczesnych mediach

#3
Witam
Dołączam się do głosów odnośnie określenia "LWP". Przejrzałem już setki dokumentów wojskowych dotyczących lat powojennych i nie spotkałem się jeszcze z określenie "Ludowe Wojsko Polskie". Wszędzie jest używane tylko określenie "Wojsko Polskie". Być może w dokumentach GZP takie określenie jest używane, ale na pewno nie była to oficjalna nazwa Sił Zbrojnych PRL.
Warto zwrócić uwagę, że prócz Armii Radzieckiej była to w Układzie Warszawskim jedyna armia bez słowa "ludowe" w oficjalnej nazwie.
Krzysztof Popławski

Re: historia WP we współczesnych mediach

#4
Witam Kolegów
Inicjatywa jak najbardziej potrzebna, w 100% do pełnego poparcia. Również w mozolnym i ciągłym tłumaczeniu i wyjaśnianiu tego faktu na zewnątrz. W potocznym myśleniu pojęcie "Ludowe Wojsko Polskie" jest niestety bardzo rozpowszechnione, w dużej mierze dzięki ówczesnym historykom i to nie tylko politrukom. Na gorąco kilka przykładów wydawnictw o charakterze popularno-naukowym jak chociażby: "Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Ludowe Wojsko Polskie 1943–1945", pod red. W. Jurgielewicza, Warszawa 1973. czy bardziej niestety propagandowe L. Ratajczak "Historia Wojskowości",Warszawa 1980. Nawet tutaj kiedy autorzy w treści odnoszą się do dokumentów i faktów to w zasadzie piszą poprawnie o Wojsku Polskim za to tytuły niektórych rozdziałów, podrozdziałów i tak zwana beletrystyka czy komentarze to już od stwierdzeń o ludowym WP robi się gęsto. Niestety również profesjonaliści, których nie można posądzać o politykowanie w swoich niektórych merytorycznych książkach w tytułach zawarli ten nieszczęsny skrót jak :J. Magnuski "Wozy Bojowe LWP", Warszawa 1985, czy S. Torecki, "Broń i amunicja strzelecka LWP", Warszawa 1985. Autorzy rzetelnie i profesjonalnie przedstawili opisywany sprzęt nie odnosząc się wcale do polityki ale tytuły pozostały. Świadczy to o bardzo rozpowszechnionej i powszechnie używanej wtedy tej nazwie nie mającej jak wiemy żadnego przecież uzasadnienia.
Przed nami więc pozytywistyczne tłumaczenie tego faktu ale przecież nawet jeden nawrócony wart jest zachodu.
Serdecznie Pozdrawiam
Andrzej Gibasieiwcz