Dlaczego bateria Laskowskiego nie otworzyła ognia już 1 września do Schleswiga-Holsteina?

#3
Dziękuję za odpowiedź. Ale 25 i 27 września działa już mogły korygować ogień ze swojej wieży obserwacyjnej. Więc pytanie, czym się różniła sytuacja w porównaniu z tą na początku września. Niewystarczający zasięg? Obawy o ostrzelanie Westerplatte, które było blisko pancernika, a może Gdańska? Przecież załoga Westerplatte mogła teoretycznie też nakierowywać artylerię. Może był brak kontaktu z nimi?

Dlaczego bateria Laskowskiego nie otworzyła ognia już 1 września do Schleswiga-Holsteina?

#8
R-z generalnego inspektora SZ z 30.07.1939 r. określał zadania dla sił obrony wybrzeża:

I. zadania na morzu:
- przeszkadzać w komunikacji morskiej między Rzeszą a Prusami.
II. Zadania na wybrzeżu:
- bronić Helu jako zasadniczej bazy MW;
- bronić rejonu Gdyni.

Pomimo. że składnica na Westerplatte wchodziła w skład sił obrony wybrzeża nie otrzymała żadnego wsparcia.