Recenzje artykułów w czasopismach

Recenzje książek

#11
W najnowszym numerze nTW (2022/10) w artykule R. Rochowicza pojawiła się informacja o radzieckim dywizjonie "Newa", który wg opublikowanej reprodukcji mapy miał się znajdować w rejonie lotniska Nadarzyce (symbolu lotniska nie ma). Tu chodzi z pewnością nie o dywizjon S-125, a o pozycje dyżurne pułku rakiet plot, rozmieszczonych w rejonie Bornego Sulinowa, czyli "Kub". Na radzieckich lotniskach zapasowych nigdy nie było dywizjonów S-125.

Recenzje książek

#12
Kolejna informacja wymagająca sprostowania to ta, że "polskiego nieba broniło ... po jednym pułku z systemem Krug i Kub". "Krug" to brygada, a nie pułk (3 dywizjony), pod koniec istnienia PGW przezbrojona na zestaw "Buk" (cztery dywizjony).

Recenzje książek

#13
Zachęcam do przeczytania artykułów zamieszczonych w Przeglądzie Historyczno-Wojskowym nr 4/2022:
Jerzy Kajetanowicz – Siły Zbrojne PRL w strukturach wojskowych Układu Warszawskiego,
Zoltán Harangi-Tóth – The Hungarian People’s Army during the Cold War.
Bardzo ciekawe informacje.

Pozdrawiam
Witek

Recenzje książek

#14
Widzę, że mam swój wkład w tym opracowaniu płk. Kajetanowicza. Na schemacie 4 powinno być Zarząd Dowódcy Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Zarząd Dowódcy OPL. Dywizja z Bornego Sulinowa zmieniła profil w 1985 roku.

Recenzje książek

#15
Dziękuję za uwagi ale w Układzie Warszawskim nie było takich nazw jak "Zarząd dowódcy". W artykule nie opisywałem też zmian w PGW tylko jej skład bojowy w wybranym okresie.

Recenzje książek

#16
Panie Jerzy, a jednak funkcjonowały w SZ ZSRR te nazwy, zarówno "zarząd dowódcy", jak i "zarząd szefa".
Na przykład:
- zarząd szefa Wojsk Chemicznych Armii Radzieckiej, który od 1961 r. posiadał status centralnego zarządu MO ZSRR;
- zarząd szefa Wojsk Łączności MO ZSRR (powstały w 1958 r. z przeformowania zarządu łączności Armii Radzieckiej);
- zarząd szefa Wojsk Inżynieryjnych MO ZSRR;
- zarząd dowódcy artylerii (Приказ об организационной структуре и штатной численности управления командующего артиллерией № 0064 23 апреля 1953 г.);
- zarząd dowódcy Wojsk PWOS (Приказ об организационной структуре и штатной численности управления командующего войсками ПВО страны № 0060 23 апреля 1953 г.).

Kwestią otwartą pozostaje, czy tak na pewno było w GKWZN. Niemniej GK powielały pod względem struktury analogiczne struktury centralne, więc można przypuszczać, że szczebel niżej też tak było.

Co do struktur SGW - ja się również do nich nie odnosiłem, tylko do podanego roku.

Recenzje książek

#17
Nie wykluczam takiej możliwości. Niemniej dokumenty ukazują to inaczej.
Nazewnictwo w ramach UW było ujednolicone. W załączeniu dokument ze zbiorów IPN.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Recenzje książek

#18
Ponieważ wielokrotnie miałem do czynienia z oryginalnymi dokumentami radzieckimi i ich polskimi odpowiednikami, mogę stwierdzić, że w polskich tłumaczeniach stosowano często skróty lub dostosowywano słownictwo do przyjętego w rodzimych siłach zbrojnych.

Nie twierdzę, że tak jest w tym wypadku, jednak nie można tego stwierdzić jednoznacznie nie mając przed oczami oryginału, tym bardziej w świetle przytoczonych przeze mnie informacji. Jedno słowo "dowódca" w języku rosyjskim może być zapisane jako главнокомандующий, командующий, командир. W języku polskim nie było to rozróżniane, mimo że wymienione słowa niosły istotne informacje na temat położenia na szczeblach hierarchii wojskowej. I przede wszystkim, nigdzie nie jest powiedziane, że nazewnictwo w UW było ujednolicone. Weźmy tylko nasze słowo "departament" w IC MON.

Z którego roku jest przytoczony dokument? Mowa jest w nim o jakichś perspektywicznych zmianach. Czyli należy zakładać, że to propozycja, a nie obowiązująca struktura. To tak gwoli ścisłości. Wiadomo, czy te zmiany weszły w życie w podanej formie?

Recenzje książek

#19
Ale to jest nazewnictwo tylko na poziomie najwyższego szczebla dowodzenia.
A tutaj chodzi o sztab dywizji - w AR były te "uprawlenija" poszczególnych szefów rodzajów wojsk i służb, jak to było w WP?
O ile pamiętam to był po prostu np. "Szef OPL" a jego komórka sztabowa chyba nie miała swojej osobnej nazwy?

Poza tym na poziomie ZT to rosyjskie "uprawlenije" to chyba nie tylko AZ "Zarząd" tylko również "szefostwo" i to by chyba tutaj bardziej pasowało?

Recenzje książek

#20

W naszej dyskusji nie było mowy o sztabie dywizji, tylko o głównym dowództwie kierunku. Słowo управление, poza "zarządem", oznacza dowództwo ze sztabem (командование + штаб). Tak jest m. in. w ZT. Innych управлений w ZT nie było.